Prodloužení záruky u objektivů Sigma na 36 měsíců

Sigma "trojročná záruka od výrobca" na objektívy

Nárok na predĺženie tejto záruky vzniká v rámci Spolkovej republiky Nemecko a pri registrácii produktu SIGMA počas 8 týždňov od nákupu (ako dôkaz je požadovaný mimo dokladu o trojročnej záruke a vyplneného záručného listu tiež vytlačený platobný doklad). Produkt zaregistrujte tu: 3-JAHRES GARANTIE. Po odoslaní formulára Vám bude vygenerovaný certifikát v PDF, ten si starostlivo uložte, prípadne vytlačte.

Podmienky záruky, dôležité informácie

Pre produkty zakúpené po 15.6.06 a registrovaných počas 8 týždňov po obdržaní ručí SIGMA (Deutschland) GmbH spotrebiteľovi (nehľadiac na existujúce zákony) samostatnú dvojročnou zárukou od výrobca, ktorá nadväzuje na jednoročnú medzinárodnú záruku od výrobca za týchto podmienok:

  • ak sa ukáže materiálna alebo výrobná chyba, bude vám zadarmo po našom posúdení vykonaná oprava alebo uskutočnená oprava za nezávadný produkt
  • podmienkou pre využitie nároku na "3-ročnú záruku od výrobca" je preukázanie nákupného dáta predložením originálnej účtenky, predajcom kompletne a riadne vyplnená originálne SIGMA záručná karta a potvrdenie o trojročnej záruke, ktoré dostanete pri registrácii
  • záruka sa nevzťahuje na škody, chyby a poškodenia funkcií spôsobené správaním porušujúce odporúčania v návode pre obsluhu, neodbornou obsluhu, nárazom, pádom alebo znehodnotením napr: vlhkosťou, pieskom, prachom, špinou alebo vybitými batériami
  • záruka sa tiež nevzťahuje na škody spôsobené neodbornou opravou
  • záruka sa nevzťahuje na opravu, obsluhu alebo náhradu častí, ktorých poškodenie, prípadne opotrebenie je následkom bežného užívania
  • záruka je predčasne ukončená, ak sa na produkte vykonajú zmeny bez výslovného povolenia výrobca
  • nárok na uplatnenie záruky nevznikne ani ak sa modelové označenie alebo sériové číslo stane nečitateľným alebo sa mení

Táto záruka je neprenosná. Záruka sa vzťahuje iba na tie produkty SIGMA, pre ktoré je táto záruka vyslovená. SIGMA ručí za náhradu škody len na základe naliehavých zákonných pravidiel, najmä nariadením zákonov o ručení produktov, ale neobmedzuje sa len tým. Nároky na uplatnenie záruky sa nevzťahuje najmä na nárok o náhradu škody kvôli zničenému filmu, zbytočne vynaloženým nákladom na vývoj, stratu dát, batérií, náklady na cestu, ušlý zisk, honoráre a podobných škôd vzniknutých z dôvodu chyby výrobku.

Starostlivo si uchovajte záručný list a potvrdenie o záruke. SIGMA neručí za ich stratu a nevystavuje žiadne duplikáty. Registráciou súhlasí zákazník s uložením svojich osobných údajov firmou SIGMA (Deutschland) GmbH. Tieto dáta budú použité iba k vopred určené účely a nebudú poskytnuté tretej osobe.

V prípade nutnosti opravy posielajte prosím produkt dôkladne zabalený as detailným popisom chyby, vyplneným záručným listom, vytisknutým potvrdením o predĺženie záruky, účtenkou a prípadne demonštračné fotky na našu adresu, viď sekcia Reklamácie, záruka na našom webe. Dávajte pritom vo vlastnom záujme pozor na dostatočnú ochranu zásielky. Ak ustanovuje SIGMA, že na poslanom výrobku nevznikol nárok na bezplatnú opravu, bude zákazníkovi oznámená cena prípadné opravy. Nepodpíše Ak zákazník do dvoch týždňov zmluvu na opravu, bude mu objektív zaslaný späť neopravený.

SIGMA Deutschland GmbH, Carl-Zeiss-Str. 10/2, 63322 Rödermark.

TOPlist